Kendi işinizi kurmanın zamanı geldi mi? bizim tavsiyemiz;

 

BAŞINIZA İŞ ALIN.

En iyi yatırım iş sahibi olmaktır. 

FRANCHİSİNG nedir?

Franchise (veya franchising), bir sistem ve markanın imtiyaz hakkı sahibinin, belirli süre, koşul ve sınırlar içinde, işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin sürekli disiplin ve destek sağlayarak, belirli bir bedel karşılığında, bağımsız yatırımcılara sistem ve markasını kullandırmasına dayanan, uzun vadeli ve sürekli bir iş ilişkisidir.

NEDEN DEVİRDEN.COM DANIŞMANLIĞI

iş kurmanın önemini ve yapacağınız yatırım ile birlikte alacağınız riskleri, doğacak sorumluluklarınızı biliyoruz. Danışmanlığını yaptığımız markaları markaların tüm etken dinamikleriniz pozitif ve negatif olmak üzere sizlere raporluyoruz. Bütçeniz doğrultusunda yapabileceğiniz en karlı ve değerli yatırım modelini seçenekleyerek en doğru tercihi yapmanızı sağlıyoruz. Ayrıca pek yakında Türkiye'nin en büyük markalarından biri ile yaptığımız çözüm ortaklığı ile yatırım riskinizi minumum hale getirecek bir kredi modelini siz yatırımcılarımıza sunacağız. İş kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

GENEL BİLGİLER

Franchising, sözleşmeye dayalı, direkt bütünleşmiş bir pazarlama sistemidir. Franchising sisteminde pazarlanan, ürün veya hizmetin yanı sıra, sistemin kendisidir. Bu işletme sistemi, know-how ve markanın imtiyaz hakkı sahibi, belirli süre, koşul ve sınırları kapsayan bir anlaşmayla, işin yönetim ve organizyonuna ilişkin sürekli disiplin ve destek sağlayarak bir bedel karşılığında, bağımsız yatırımcılara sisteminin ve markasının kullandırır. Franchise vermek için öncelikle ortada başarı ile çalışan bir işletme denenmiş bir sistem tanınmış bir marka olmalıdır. 

Franchise (veya franchising), bir sistem ve markanın 

imtiyaz hakkı

 sahibinin, belirli süre, koşul ve sınırlar içinde, işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin sürekli disiplin ve destek sağlayarak, belirli bir bedel karşılığında, bağımsız yatırımcılara sistem ve markasını kullandırmasına dayanan, uzun vadeli ve sürekli bir iş ilişkisidir. 

Franchise, başarılı bir iş fikri etrafında toplanmış küçük girişimcilerin, büyük firma gibi davranmasını sağlar. 

ABD de doğan franchise sistemi, verimli ve karlı oluşu sayesinde hızla dünyaya yayıldı. Başta 

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya olmak üzere binlerce marka franchise veriyor. Her ülkede önce uluslar arası yaygınlık sağlamış yabancı firmalar başlatıyor, 10-15 yıl içinde yerli firmalar çoğunluğu alıyor. Tüketim potansiyelinin olduğu hemen her ülkeye lider markalar dükkanlarını bayrak gibi dikmişler. Franchise sistemini kullanan markalar rakiplerinin açık arayla önüne geçti, yarış artık franchise markalar arasında yaşanıyor. Yerel ve müstakil markalar tüketici ilgisini çekebiliyorsa, onlarla birlikte büyüyen, kaliteyi köşedeki dükkanla bağdaştıran jenerasyonun sayesinde yapıyor. Markalarla büyüyen nesil alacağı markada büyüklük ve yaygınlık arıyor. Alışveriş merkezlerinin zincir marka olmayanlara yer vermek bile istememesi, gelecekte franchise verenlerin nasıl üstünlük sağlayacağının bir göstergesi. Franchise vermeyen firmalar bile, ancak franchise tekniklerini kullandıklarında, yani tek tip işletme, standart işletim sistemi, eğitim ve denetim uyguladıklarında zincirleşerek yayılmayı başarıyorlar. 

Bölge Franchise alan (Area Franchisee): Veren pazarın her noktasını aynı etki, nlikte ulaşamadığı takdirde belli yükümlüklerini ve haklarını bölgesel olarak bölge franchise alana devreder.Bölge franchise alan kendisi işlemler açabilir veya alt franchise alanlara açtırabilir. Bir anlamda master franchise alanda bir tür bölge franchise alandır.Yalnız orada Pazar bütün dünya, bölge bütün bir ülkedir. 

Alt franchise alan ( Sub Franchisee) : Bölge franchise alan tarafından, tek bir işletme için sistemi ve markayı kullanma hakkı verilen kişi veya kuruluştur.Franchise veren anlaşmada taraf veya lehtar olabilir. 

Franchise giriş bedeli (Royalty): Franchise alanı sisteme girmek için Franchise verene ödediği başlangıç bedelidir. 

Franchise kullanım bedeli (Franchise Fee) : Alanın işletme süresince sistemi ve markayı kullanması karşılığında periyodik olarak franchise verene ödediği sabit veya hasılata göre belirlenen bedeldir. 

Master Franchise alan (Master Franchisee): Yurt dışında geliştirilmiş bir sistemin bir ülkedeki haklarını alan kişi veya şirket master franchise alan olarak adlandırılır. 

Franchise veren (Franchisor, Franchiser): Sistemin ve markanın haklarına sahip olan ve franchise antlaşması ile bu hakları üçüncü yatırımcılara kullandıran kişi veya kuruluştur.Franchise verenin aynı sistemle çalışan kendi işletmesi veya işletmeleri olabillir de olmayabilir de.Franchise veren sistemin gereği olan tanıtım, araştıma, eğitim, denetim, ve bu gibi destekleri de üstlenir. 

Franchise alan (Franchisee ): Sistemin ve markanın belli bir satış - hizmet noktası ve / veya bölgesi için haklarını anlaşma ile alarak uygulayan bağımsız yatımcıdır. 

NEDEN FRANCHISING?

 • İstihdam kapasitesini artırır.

 • Şehirlere olan göçün ve dengesiz şehirleşmenin önüne geçer.

 • Geri kalmış bölgelere teşebbüs gücü gerektirir.

 • Kabiliyetlerin gelişmesi açısından eğitim merkezi olurlar.

 • Makro ekonomik dengesizliklere karşı denge unsurudurlar.

 • Marjinal siyasi ve sosyal akımlara karşı yumuşatıcı role sahiptirler.Zira onlar ülkenin çoğunluğunu oluştururlar.

 • İşinizi kurmanızı ve riskleri en aza indirgemenizi sağlarlar.

 • Tekbaşınalıktan kurtarıp bir sistemin halkası yaparlar.

 • Kendini ispat etme ve tanıtma çabalarından kurtarırlar.

 • Düşük giderlere etkin reklam sağlarlar.

 • Mal ve hizmet standartlarında sürekliliği sağlarlar.

 • Yenilenme ve geliştirmeden de faydalanma imkanı sağlarlar.

 • Piyasa kredilibilitesine sahip olma imkanı sağlarlar.

 • Düşük tek tip dizayn ve dekorasyon imkanı sağlarlar.

 • Hızlı ciro ve kar artışı sağlarlar.

 • Hızlı büyüme ve Pazar payını arttırma imkanı sağlarlar.

 • Teknolojik transfeden faydalanma imkanı sağlarlar.

 • İş ve hizmet anlayışının batılılaşmasını sağlar.

 • Markaya güven oluştururlar. (kaynak Türkçe Bilgi)

100 lerce marka arasından size en uygunlarını raporlayabilmemiz için lütfen formu doldurunuz.